kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektu_wrzesień 2022_ogłoszenia z dnia 04.07.2022

Lista przyjętych

IF PAN- Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Joanna Mika

Lista rankingowa

IF PAN– Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Joanna Mika

Harmonogram egzaminów

IF PAN– Temat badawczy nr 2_kandydat na promotora_prof. dr hab. Joanna Mika

  • głoszenie o rekrutacji do projektu (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Tematy badawcze

NrTemat badawczyKandydat na promotoraJednostka KISD
1Receptory GABAB w mózgu jako wyznaczniki fenotypów otyłości: badania młodocianych samic i samców szczurów (szczegóły)prof. dr hab. Małgorzata FilipIF PAN
2Nowe strategie w farmakoterapii bólu neuropatycznego oparte na modulacji układu chemokin i jego wpływie na rozwój tolerancji opioidowej (szczegóły)prof. dr hab. Joanna MikaIF PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

  1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 07.09.2022 r. do 14.09.2022 r.
  2. ePUAPod 07.09.2022 r. do 14.09.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
  3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 07.09.2022 r. do 14.09.2022 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:22.09.2022 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:23.09.2022 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):26.09.2022
Publikacja list rankingowych:26.09.2022 r.
Ogłoszenie listy przyjętych27.09.2022 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
04.10.2022 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)