kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze- IMG PAN

Nauki inżynieryjno- techniczne, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Wykorzystanie struktur metaloorganicznych MOF na powierzchni reaktora przestrzennego o wysokim przewodnictwie cieplnym w aspekcie optymalizacji wychwytu komponentów z mieszanin gazowych (szczegóły)Dr hab. inż. Norbert Skoczylas