kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze- IMG PAN 2024/2025

Nauki inżynieryjno- techniczne, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Zagadnienie badawczeKandydat na promotora
1Opracowanie metody do wyznaczania parametrów strukturalnych, sorpcyjnych i filtracyjnych skał w warunkach obciążenia-ciśnienia-temperatury odpowiadających in situ (szczegóły)dr hab. inż. Kudasik Mateusz
2.Badania i optymalizacja parametrów metrologicznych oraz zakresu aplikacyjnego kalorymetrycznych metod pomiaru  niskich prędkości przepływu gazu (szczegóły)prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza
3.Analiza numeryczna i eksperymentalna zjawiska transportu powietrza wilgotnego w obiekcie chronionym (szczegóły)dr hab. inż. Przemysław Skotniczny