kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze- IMG PAN

Nauki inżynieryjno- techniczne, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Zagadnienie badawczeKandydat na promotora
1Badania potencjału technologii trwałego składowania CO2 poprzez mineralizację w skałach bazaltowych (szczegóły)dr hab. inż. Kudasik Mateusz