kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Doktorat wdrożeniowy- Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Doktorat wdrożeniowy-Listy przyjętych

IKiFP PAN

IMIM PAN

Doktorat wdrożeniowy-Listy rankingowe

IKiFP PAN

IMIM PAN

Doktorat wdrożeniowy-Harmonogram egzaminów

IKiFP PAN szczegółowy harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

IMIM PAN szczegółowy harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

Rekrutacja do szkoły doktorskiej w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” na rok akademicki 2021/2022

  • Ogłoszenie o rekrutacji do programu „Doktorat wdrożeniowy” na rok akademicki 2021/2022 (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do programu „Doktorat wdrożeniowy” na rok akademicki 2021/2022Lista tematów badawczych (pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji do programu „Doktorat wdrożeniowy” na rok akademicki 2021/2022Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów (pobierz)

Tematy badawcze i limity przyjęć:

Ważne! Ostateczne uruchomienie rekrutacji do danego tematu badawczego oraz realizacja tematu jest uzależnione od uzyskania finansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Lista tematów badawczych, które uzyskały finansowanie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”:

NrTemat badawczyKandydat na promotoraJednostka KISDLimit przyjęć do tematu
1.Wpływ zewnętrznego pola magnetycznego, elektrycznego oraz naprężeń na proces epitaksjalnego wzrostu warstw (pobierz)Prof. dr hab. Nika SpiridisIKiFP PAN1
2.Opracowanie technologii wytwarzania nanokompozytowych twardych anodowych powłok tlenkowych (pobierz)Dr hab. inż. Anna GóralIMIM PAN1
3.Określenie wpływu warunków trawienia metodą ICP na jakość krystaliczną struktur detektorów fotonowych typu mesa (pobierz)Dr hab. Anna
Wierzbicka-Miernik
IMIM PAN1
4.Funkcjonalne powłoki konwersyjne na biodegradowalnych stopach magnezu do zastosowań na implanty kostne (pobierz)Dr hab. Magdalena Bieda-NiemiecIMIM PAN1

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę załączników (pobierz) Prosimy o umieszczenie na wniosku dopisku: „Doktorat wdrożeniowy”
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

  1. Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach 26.07.2021 r. do 13.08.2021
  2. ePUAPod 16.08.2021 r. do 27.08.2021 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego. Instrukcja składania wniosków przez ePUAP.
  3. Osobiście – w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 16.08.2021 r. do 27.08.2021 r., w godzinach 9.00 – 14.00.
Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:do 06.09.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata:do 10.09.2021 r. godz. 16:00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):13.09.2021 r.
Publikacja list rankingowych:do 14.09.2021 r.
Ogłoszenie listy przyjętychdo 15.09.2021 r.
Potwierdzenie podjęcia kształcenia w KISDdo 22.09.2021 r. godz. 15:00

Ważne! W przypadku braku możliwości dostarczenia dyplomu  ukończenia studiów II stopnia lub pokrewnych w terminie składania dokumentów z powodu oczekiwania na obronę pracy magisterskiej, dopuszcza się dostarczenie zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych i oczekiwaniu na obronę pracy magisterskiej wraz ze wskazaniem terminu obrony. Kandydat zostaje dopuszczony do rekrutacji warunkowo i jest zobowiązany do dostarczenia dyplomu do terminu egzaminów kwalifikacyjnych do KISD.

Zakres egzaminów

Zakres egzaminów oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)