kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektów

Rekrutacja uzupełniająca do projektu z dnia 07.06.2021

Listy przyjętych

IFJ PAN

Listy rankingowe

IFJ PAN

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

1.Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji przypadków foton+dżet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu SONATA BIS; Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Janusz Chwastowski- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 18.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 r.

2.         ePUAPw dniach od 18.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 r. , oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 18.10.2021 r. do dnia 22.10.2021 w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:03.11.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:04.11.2021 r.
godz. 16.00
Egzamin kwalifikacyjny do KISD:17.11.2021 r.
Publikacja list rankingowych:do 18.11.2021 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:19.11.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do 26.11.2021 r.
godz.14.00Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja do projektu ogłoszona 07.06.2021

Listy przyjętych

IFJ PAN- temat nr 1 –

IFJ PAN– temat nr 4

IMIM PAN– temat nr 2 i nr 3

Listy rankingowe

IFJ PAN– temat nr 1

IFJ PAN– temat nr 4

IMIM PAN– temat nr 2 i nr 3

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN– temat nr 1

IFJ PAN– temat nr 4

IMIM PAN– temat nr 2 i nr 3

  • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
  • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
  • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

1.Badanie właściwości przypadków dyfrakcyjnej produkcji przypadków foton+dżet na podstawie danych zebranych przez detektor ATLAS (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu SONATA BIS; Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Janusz Chwastowski- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

2. Optymalizacja procesu odlewania na wirujący walec w celu modyfikacji właściwości mechanicznych oraz magnetycznych stopów na bazie Ni-Mn-Ga (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS; Kandydat na promotora: dr hab. inż. Szczerba Maciej, prof. IMIM PAN -Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

3. Wpływ dodatków stopowych na procesy rekrystalizacji dynamicznej i statycznej w bioabsorbowalnych stopach cynku – badania in situ (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu PRELUDIUM BIS; Kandydat na promotora: dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec -Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

4. Uogólnione równanie Cattaneo jako narzędzie do opisu anomalnej dyfuzji ze skończoną prędkością propagacji (szczegóły PL/ENG), w ramach grantu PRELUDIUM BIS; Kandydat na promotora; dr hab. Katarzyna Górska- Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

  • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
  • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 09.08.2021 r. do dnia 13.08.2021 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach od 16.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 r. do godziny 15.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 16.08.2021 r. do dnia 27.08.2021 w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:   06.09.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:   do 10.09.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD: 13-16.09.2021 r.
Publikacja list rankingowych:   do 17.09.2021 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:   22.09.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej: do 29.09.2021 r.
godz.15.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)