kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Opis wybranych zajęć z Semestru I – rocznik 2020-2024

Programowanie w języku Python na potrzeby analizy i przetwarzania danych (Data Science)

Prowadzący: dr Leszek Grzanka

Wymiar godzin: 20 h

Język wykładowy: język polski lub angielski

Opis zajęć:

Kurs ma na celu przyswojenie przybliżenie uczestnikom ekosystemu zbudowanego wokół języka programowania Python na potrzeby analizy danych. Obejmuje 20 godzin i składa się z krótkiego wprowadzenia teoretycznego oraz zajęć praktycznych: zadań problemowych, programowania w parach oraz wspólnych dyskusji nad kodem.
Program kursu:

  1. Wprowadzenie do języka, podstawowe konstrukcje i pętle, typowanie
  2. Operacje na listach, biblioteka numpy
  3. Notatniki obliczeniowe, biblioteka matplotlib
  4. Biblioteka scipy i obliczenia numeryczne
  5. Dostęp do plików, struktura DataFrame, biblioteka pandas
  6. Projektowanie aplikacji w języku python: funkcje, klasy i moduły
  7. Uczenie maszynowe, biblioteka Scikit-learn
  8. Sieci neuronowe
  9. Techniki znajdowania błędów (debugging)
  10. Analiza danych w dziedzinach zaproponowanych przez uczestników kursu

This class is supported by DataCamp, the most intuitive learning platform for data science and analytics. Learn any time, anywhere and become an expert in R, Python, SQL, and more. DataCamp’s learn-by-doing methodology combines short expert videos and hands-on-the-keyboard exercises to help learners retain knowledge. DataCamp offers 325+ courses by expert instructors on topics such as importing data, data visualization, and machine learning. They’re constantly expanding their curriculum to keep up with the latest technology trends and to provide the best learning experience for all skill levels. Join over 5 million learners around the world and close your skills gap.