kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Rekrutacja do projektów – ogłoszenie z dnia 16.07.2021

Listy przyjętych

IFJ PAN

Lista rankingowa

IFJ PAN

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 23.03.2022

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

 1. Biofizyczne właściwości komórek śródbłonka zatok wątroby (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Sonata15; Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Małgorzata Lekka – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 09.05.2022 r. do dnia 11.05.2022 r.

2.         ePUAPod 09.05.2022 r. do dnia 11.05.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 09.05.2022 r. do dnia 11.05.2022 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:24.05.2022 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:25.05.2022 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):27.05.2022 r.
Publikacja list rankingowych:30.05.2022 r.
Publikacja listy doktorantów:31.05.2022 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
07.06.2022 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Lista rankingowa

IFJ PAN

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 14.02.2022

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

 1. Biofizyczne właściwości komórek śródbłonka zatok wątroby (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Sonata15; Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Małgorzata Lekka – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 21.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r.

2.         ePUAPod 21.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r., oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 21.02.2022 r. do dnia 23.02.2022 r. w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:03.03.2022 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:04.03.2022 r.
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):08.03.2022 r.
Publikacja list rankingowych:09.03.2022 r.
Publikacja listy doktorantów:10.03.2022 r.
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
17.03.2022 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Lista rankingowa

IFJ PAN

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN

Rekrutacja uzupełniająca do projektu – ogłoszenie z dnia 02.11.2021

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

 1. Biofizyczne właściwości komórek śródbłonka zatok wątroby (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Sonata15; Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Małgorzata Lekka – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 22.11.2021 r. do dnia 26.11.2021 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach od 22.11.2021 r. do dnia 26.11.2021 r. do godziny 16.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 22.11.2021 r. do dnia 26.11.2021 w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:06.12.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:07.12.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):10.12.2021 r.
Publikacja list rankingowych:10.12.2021 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:13.12.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
20.12.2021 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)

Rekrutacja do projektu – ogłoszenie z dnia 16.07.2021

Lista rankingowa

IFJ PAN

Harmonogram egzaminów

IFJ PAN

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektów (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do ogłoszenia o rekrutacji do projektów – Lista tematów badawczych(pobierz)
 • Załącznik nr 2 do ogłoszenia o rekrutacji projektów- Harmonogram rekrutacji i zakres egzaminów(pobierz)

Tematy badawcze

 1. Biofizyczne właściwości komórek śródbłonka zatok wątroby (szczegóły PL/ENG) , w ramach grantu Sonata15; Kandydat na promotora: – prof. dr hab. Małgorzata Lekka – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

Wnioski

 • Wniosek w sprawie dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego zawierający listę wymaganych załączników (pobierz)
 • Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów KISD (pobierz)

Harmonogram i sposób składania wniosków

Nabór wniosków:

1.         Poczta tradycyjna – na adres: Krakowska Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków w dniach od 20.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r. do godziny 15.00

2.         ePUAPw dniach od 20.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 r. do godziny 16.00, oryginały dokumentów przesłanych przez ePUAP należy przedstawić  w sekretariacie KISD w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem, najpóźniej do dnia egzaminu kwalifikacyjnego.

3.         Osobiście– w siedzibie Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN przy ul. Radzikowskiego 152 w Krakowie w Sekretariacie Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (bud. 5, parter, pok. 5224) w dniach: od 20.09.2021 r. do dnia 24.09.2021 w godzinach 9.00 – 14.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:04.10.2021 r.
Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminu kierunkowego:05.10.2021 r.
godz. 16.00
Egzaminy kwalifikacyjne do KISD (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):07.10.2021 r.
Publikacja list rankingowych:08.10.2021 r.
godz. 16.00
Publikacja listy doktorantów:11.10.2021 r.
godz. 16.00
Termin na złożenie oświadczenia o niepodjęciu kształcenia w innej szkole doktorskiej:do dnia
18.10.2021 r.
do godz.14.00

Zakres egzaminu

Zakres egzaminu oraz Harmonogram rekrutacji (pobierz)