kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Syllabus ENG

Lp/ NoModuł ogólny/ general moduleSemestr/SemesterJęzyk/Language
1Dydaktykazimowy/winterpolski/ Polish
2Uczenie Maszynowe/ Machine Learningletni/summerangielski/ English
3All you’ve ever wanted to know about statistical analysis but never dared to ask?letni/summerangielski/ English
4Zaawansowane techniki w skaningowej mikroskopii elektronowejletni/summerpolski/ Polish
5Basics of neural networks in Pythonzimowy/ winterangielski/ English
6Statystyka w badaniach biomedycznychletni/summerpolski/ Polish
7Fizyka powierzchni i cienkich warstw
Surfaces and thin films physics
zimowy/ winter angielski/ English
8Struktura materiałów analizowana metodą transmisyjnej mikroskopii elektronowej letni/summerpolski/ Polish
Lp/NoModuł interdyscyplinarny/ interdisciplinary moduleSemestr/SemesterJęzyk/Language
1Interdyscyplinarne aspekty chemii/ Interdisciplinary aspects of chemistryzimowy/winterpolski lub angielski/ Polish or English
2Programowanie w języku Python na potrzeby analizy i przetwarzania danych (Data Science) /Python ecosystem – data analysis tools for scientistszimowy/winterangielski/ English
3Interdyscyplinarne aspekty fizyki/ Interdisciplinary aspects of physicszimowy/winterpolski lub angielski/ Polish or English
4Wyzwania medycyny XXI wiekuletni/summerPolski/Polish
5Interdyscyplinarne aspekty inżynierii materiałowej/ Interdisciplinary aspects of material engineeringletni/summerangielski/ English
6Modern LaTeX with elements of typography
and graphic design
zimowy/winterangielski/ English
Lp/NoModuł specjalistyczny/ specialist moduleSemestr/SemesterJęzyk/Language
 nauki fizyczne/ physical sciences
1Wykład specjalistyczny z Oddziału Fizyki i Astrofizyki Cząstek (NO1)/ Specialist lecture from Division of Particle and Astroparticle Physics (NO1)zimowy/winterangielski/ English
2Wykład specjalistyczny z Oddziału Fizyki Jądrowej i Oddziaływań Silnych (NO2) / „Hadron Physics from low to high energies” (Specialist lecture from Division of Nuclear Physics and Strong Interactions (NO2)zimowy/winterangielski/ English
3Wykład specjalistyczny Oddziału Badań Interdyscyplinarnych (NO5) i Oddziału Zastosowań Fizyki (NO6)/ Specialist lecture from Division of Interdisciplinary Research (NO5) and Division of Applications of Physics (NO6)zimowy/winterangielski/ English
4Wykład specjalistyczny z Oddziału Fizyki Materii Skondensowanej (NO3) /”Ab-initio methods in solid state physics” (Specialist lecture from Division of Condensed Matter Physics (NO3)letni/ summerangielski/ English
5Wykład specjalistyczny z Oddziału Fizyki Teoretycznej (NO4)  / Specialist lecture from Division of Theoretical Physicsletni/ summerangielski/ English
 nauki chemiczne/ chemical sciences
1Chemia fizycznazimowy i letni/ winter and summerpolski/ Polish
 inżynieria materiałowa/ material engineering
1Materiały funkcjonalne i nowoczesne technologie ich wytwarzaniazimowy/winterpolski/ Polish
2Dyfrakcja rentgenowska, jako narzędzie do charakterystyki struktury materiałówzimowy/winterpolski/ Polish
3Metody uczenia maszynowego w eksploracji danychzimowy/winterpolski/ Polish
4Termodynamiczne, kinietyczne i strukturalne efekty przejść fazowychletni/ summerpolski/ Polish
5Zastosowanie analizy termicznej i kalorymetrii w badaniach materiałówletni/ summerpolski/ Polish
6Zaawansowane metody badania powierzchni i cienkich filmówletni/ summerangielski/ English
 nauki medyczne, farmaceutyczne/ medical, pharmaceutical sciences
1Podstawy farmakologii obwodowego i ośrodkowego układu nerwowegozimowy/winterpolski/ Polish
2Lek depresja schizofrenia, uzależnienia, padaczka , choroba Parkinsona, Choroby neurodegeneracyjne i choroba Alzheimera; Ból i jego farmakoterapia.

 
zimowy/winterpolski/ Polish
3Modele genetyczne w badaniach doświadczalnych  zimowy/winterpolski/ Polish
4Spektrometria mas i techniki połączonezimowy/winterpolski/ Polish
5Farmakokinetyka leków OUNzimowy/winterpolski/ Polish
6Metody rejestracji aktywności elektrofizjologicznej neuronów stosowane w badaniach ośrodkowego układu nerwowego

 
letni/ summerpolski/ Polish
7Jak sprawdzić czy mój szczur ma depresję: najnowsze modele zwierzęce i techniki behawioralne stosowane w przedklinicznych badaniach zaburzeń wyższych funkcji poznawczych towarzyszącym chorobom psychicznym.  letni/ summerpolski/ Polish
8Biochemiczne aspekty neurofarmakologii / Biochemiczne podstawy neurotransmisji i  mechanizmy regulacji sygnału komórkowegoletni/ summerpolski/ Polish
9Techniki radioizotopowe w badaniach układu nerwowegozimowy/winterpolski/ Polish
Lp/NoModuł fakultatywny/ elective moduleSemestr/SemesterJęzyk/Language
1Wstęp do teorii względnościzimowy/ winterpolski/ Polish
 2Oddziaływanie promieniowania z materią/Interaction of radiation with matterzimowy/ winterpolski/ Polish
3Wspolczesne urzadzenia do terapii i diagnostyki medycznej/Therapeutic and Diagnostic Equipment in Modern Medicine zimowy/ winterangielski/ English
4Phenomenology of ultrarelativistic nuclear collisionszimowy/ winterangielski/ English
5Wybrane zagadnienia teorii jądra atomowego / Selected topics of nuclear theoryzimowy/ winterangielski/ English
6Standard Modelletni/ summerangielski/ English
7Metody spektroskopii oscylacyjnej oparte na mikroskopii sił atomowych w analizie nanomateriałówletni/ summerpolski/ Polish
8Biokataliza / Biocatalysis zimowy/ winter polski lub angielski/ Polish or English
9Badania struktury materii z użyciem lasera rentgenowskiego na swobodnych elektronach/ Structure of matter studied with X-ray free-electron-laser radiation zimowy/ winter angielski/ English
Lp/NoModuł umiejętności miekkich/ soft skills moduleSemestr/SemesterJęzyk/Language
1Praktyczny przewodnik po komunikacji w nauce /
Science Communication – A Practical Guide
letni/ summerangielski/ English
2Commercialization of scientific achievements via spin-off & spin-out companieszimowy/ winter angielski/ English