kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IF PAN

Nauki   medyczne i   nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

Lp.Temat badawczyKandydat na promotora
1Ocena neuroprotekcyjnego oraz neuroregeneracyjnego potencjału nowych niskozasadowych agonistów receptora 5-HT7- badania in vitro (szczegóły)Dr hab. Danuta Jantas
2Rola gleju i jego aktywacji w procesach regeneracji i kompensacji uszkodzenia układu czarnoprążkowiowego mózgu (szczegóły)Dr hab. Katarzyna Kuter
3Molekularny profil leków o działaniu przeciwpsychotycznym (szczegóły)Dr hab. Jan Rodriguez Parkitna
4Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym (szczegóły)Dr hab. Rafał Ryguła
5Neuroprotekcyjne znaczenie nowych ligandów receptorów steroidowych oraz receptorów dla ksenobiotyków w ochronie komórek nerwowych mózgu ssaków przed neurodegeneracjami (szczegóły)Prof. dr hab. Małgorzata Kajta
6Znaczenie receptorów glutaminianergicznych NMDA w regulacji cytochromu P450 w wątrobie (szczegóły)Prof. dr hab. Władysława Anna Daniel
7Dieta uboga w cynk jako czynnik wyzwalający depresję lekooporną u myszy chronicznie stresowanych (szczegóły)Dr hab. Bernadeta Szewczyk/ dr Bartłomiej Pochwat
8Połączone podawanie antagonistów receptorów muskarynowych i ligandów metabotropowych receptorów glutaminianu (mGlu) grupy II / III jako nowa skuteczna metoda leczenia depresji – badania przedkliniczne (szczegóły)Prof. dr hab. Andrzej Pilc
9Rola funkcjonalnie selektywnych agonistów receptorów opioidowych w modulacji symptomów uzależnienia od oksykodonu (szczegóły)Prof. dr hab. Ryszard Przewłocki
10Rola endokanabinoidów w mechanizmie kontroli motywacji wrażliwym na procesy zapalne (szczegóły)Dr hab. Katarzyna Starowicz-Bubak, prof. IF PAN
11Badania szlaków sygnałowych powiązanych z aktywacją receptora greliny  oraz kinazy tyrozynowej RET w kontekście efektów neuroprotekcyjnych w neuronach katecholaminergicznych (szczegóły)Dr hab. Grzegorz Kreiner/ dr Piotr Chmielarz
12Molekularna charakterystyka jąder uzdeczki w genetycznym modelu lekooporności depresji (szczegóły)Dr hab. Agata Faron-Górecka
13Polifarmakologia in silico w chorobach neurodegeneracyjnych – poszukiwanie nowych targetów i antytargetów molekularnych (szczegóły)Dr hab. Rafał Kurczab
14Opracowanie nowej funkcji oceniającej wyniki dokowania molekularnego bazującej na eksperymentalnej gęstości elektronowej (szczegóły)Dr hab. Rafał Kurczab
15Ocena biokompatybilności i neuroprotekcyjnych właściwości teranostycznych nanoprzenośników zawierających potencjalne leki dla terapii niedokrwienia mózgu (szczegóły)Prof. dr hab Władysław Lasoń