kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IF PAN

Nauki   medyczne i   nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Neuroprotekcyjne znaczenie selektywnej aktywacji błonowych receptorów estrogenowych mERα i mERβ – nowe podejście terapeutyczne wobec chorób neurodegeneracyjnych (szczegóły)Prof. dr hab. Małgorzata Kajta
2Genomika obliczeniowa. Genetyczne profilowanie punktów uchwytu neurofarmakoterapii (szczegóły)Dr hab. n. med. Michał Korostyński
3Skojarzone podawanie substancji psychodelicznych i antagonistów receptorów metabotropowych grupy II dla glutaminianu (mGlu), jako potencjalna metoda leczenia depresji (szczegóły)Dr hab. Bernadeta Szewczyk, prof. IF PAN