kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IF PAN

Nauki   medyczne i   nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p. Temat badawczy Promotor
1 Poszukiwanie molekularnego i neurochemicznego podłoża uzależnienia od substancji psychostymulujących (szczegóły) Prof. dr hab. Małgorzata Filip
2 Nowe spojrzenie na patogenezę chorób afektywnych (szczegóły) Prof. dr hab. Małgorzata Filip
3 Stworzenie ludzkiej platformy 3D do badań potencjału neuroprotekcyjnego oraz neuroregeneracyjnego nowych niskozasadowych agonistów receptora 5-HT7 (szczegóły) Dr hab. Danuta Jantas
4 Mechanizmy kompensujące uszkodzenie układu czarnoprążkowiowego mózgu. Badania proteomiczne nad neuroregeneracją (szczegóły) Dr hab. Katarzyna Kuter
5 Ocena wpływu pierwszego nie-peptydowego agonisty receptora oksytocyny na zaburzone funkcje społeczne w neurorozwojowym modelu schizofrenii (szczegóły) Dr hab. Agnieszka Nikiforuk
6 Farmakologiczna modulacja neuroimmunologicznych zmian w przebiegu neuropatii (szczegóły) Prof. dr hab. n. med. Joanna Mika
7 #Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację (szczegóły) Dr hab. Rafał Ryguła
8 Rola tendencyjności poznawczej w indywidualnej podatności na przejście od kontrolowanego używania do niekontrolowanego nadużywania alkoholu w modelu zwierzęcym (szczegóły) Dr hab. Rafał Ryguła
9Badania szlaków sygnałowych powiązanych z aktywacją receptora greliny oraz kinazy tyrozynowej RET w kontekście efektów neuroprotekcyjnych w neuronach katecholaminergicznych (szczegóły)dr hab. n. med. Grzegorz Kreiner
10Aktywność receptorów opioidowych kappa łączy sygnały neuronalne związane z kontrolą zachowań społecznych (szczegóły)dr hab. Jan Rodriguez Parkitna