kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IF PAN

Nauki   medyczne i   nauki o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Badanie roli czynnika transkrypcyjnego Creb1 w układzie serotoninowym w mechanizmie działania wybranych leków przeciwdepresyjnych (szczegóły)dr hab. n. med. Grzegorz Kreiner
2Określenie znaczenia błonowej frakcji receptorów estrogenowych w ochronie komórek nerwowych przed uszkodzeniem hipoksyjno-ischemicznym (szczegóły)prof. dr hab. Małgorzata Kajta