kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze- IGSMiE PAN

Nauki inżynieryjno- techniczne, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Zagadnienie badawczeKandydat na promotora
1Ocena efektów wprowadzenia taryf rozliczeniowych uwzględniających stopień wykorzystania energii dla geotermalnego systemu ciepłowniczego (szczegóły)dr hab. inż. Leszek Pająk
2Weryfikacja możliwości syntezy oraz modyfikacji mikro/mezoprowatych sorbentów stałych na bazie krzemionki i węgla aktywowanego (szczegóły)dr hab. inż. Magdalena Wdowin
3Opracowanie oraz weryfikacja metod wytwarzania nawozów mineralno-organicznych na bazie materiałów odpadowych (szczegóły)dr hab. Marzena Smol
4Metody odzysku wody z wód opadowych oraz ścieków (szczegóły)dr hab. Marzena Smol
5Wpływ transformacji energetycznej na strukturę wytwarzania energii elektrycznej w Polsce (szczegóły)prof. dr hab. inż. Jacek Kamiński