kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze IKiFP PAN-rekrutacja uzupełniająca

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyPromotor
1Aspekty stabilności układów białkowych z zastosowaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD) (szczegóły)dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
2Ilościowy opis wiązania i uwalniania niesteroidowych leków przeciwzapalnych do mono i wielowarstw biokompatybilnych polielektrolitów (szczegóły)dr hab. Aneta Michna
3Synteza katalizatorów do elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych oraz elektrokatalitycznych (szczegóły)dr hab. inż. Aleksandra Pacuła
4Epitaksjalne magnetyczne układy warstwowe do zastosowań w spintronice (szczegóły)dr hab. Nika Spiridis prof. IKiFP PAN
5Adsorpcja gazów na monokrystalicznych powierzchniach tlenków metali przejściowych (szczegóły)dr hab. Nika Spiridis prof. IKiFP PAN
6Obliczenia kwantowo-chemiczne mechanizmów reakcji z udziałem heteropolizwiązków (szczegóły)dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof. IKiFP PAN
7Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych (szczegóły)dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP Pan
8Modyfikacja powierzchni stopów magnezu pod względem właściwości antybakteryjnych i antykorozyjnych. (szczegóły)dr hab. Michał Mosiałek
9Inhibicja procesów fibrylizacji białek za pomocą nanocząstek złota sprzężonych z substancjami biologicznie aktywnymi (szczegóły)dr hab. Magdalena Oćwieja
10Konformacja małych cząsteczek badana metodami uczenia maszynowego (szczegóły)dr hab. Wojciech Płaziński, prof. IKiFP PAN
11Materiały na elektrody tlenowe do odwracalnych ogniw z elektrolitem ze tlenku stałego (szczegóły)dr hab. Michał Mosiałek