kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IMIM PAN 2024/2025

Nauki inżynieryjno- techniczne, dyscyplina inżynieria materiałowa

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Zagadnienia badawczeKandydat na promotora
1Rola granic międzyfazowych w procesie wzmocnienia wielowarstwowych kompozytów metalicznych (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Henryk Paul
2Wpływ parametrów fizycznych wybranych tlenków metali na ich właściwości optyczne i elektroniczne w aspekcie zastosowania w ogniwach słonecznych (szczegóły)Dr hab. Piotr Panek
3Wpływ obróbki powierzchni, doboru materiału i kontroli jakości na właściwości mechaniczne i strukturalne oraz żywotność współpracujących części silników (szczegóły)Dr hab. inż.  Anna Sypień
4Podstawy wykorzystania spektroskopii mikro-ramanowskiej w badaniach materiałów metalicznych (szczegóły)Dr hab. Piotr Ozga
5Wielofunkcyjne powłoki o ulepszonych właściwościach mechanicznych z nanocząstkami tlenku ceru (szczegóły)Dr hab. Joanna Wojewoda Budka
6Zaawansowane metody mikroskopii elektronowej w badaniu materiałów o symetrii heksagonalnej do zastosowań biomedycznych (szczegóły)Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec
7Otrzymywanie struktur ażurowych technologiami przyrostowymi w kierunku poprawy własności funkcjonalnych stopów na bazie NiMn (szczegóły)Dr hab. inż. Robert Chulist