kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IMIM PAN

Nauki inżynieryjno- techniczne, dyscyplina inżynieria materiałowa

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p.Temat badawczyKandydat na promotora
1Analiza mikrostruktury i właściwości mechanicznych w aspekcie biozgodności materiałów bioaktywnych (szczegóły)Dr hab. inż. Roman Major
2Rola granic międzyfazowych w procesie wzmocnienia wielowarstwowych kompozytów metalicznych (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Henryk Paul
3Wpływ parametrów fizycznych wybranych tlenków metali na ich właściwości optyczne i elektroniczne w aspekcie zastosowania w ogniwach słonecznych (szczegóły)Dr hab. Piotr Panek
4Wpływ obróbki powierzchni, doboru materiału i kontroli jakości na właściwości mechaniczne i strukturalne oraz żywotność współpracujących części silników (szczegóły)Dr hab. inż.  Anna Sypień
5Podstawy wykorzystania spektroskopii mikro-ramanowskiej w badaniach materiałów metalicznych (szczegóły)Dr hab. Piotr Ozga
6Wielofunkcyjne powłoki o ulepszonych właściwościach mechanicznych z nanocząstkami tlenku ceru (szczegóły)Dr hab. Joanna Wojewoda Budka
7Zaawansowane metody mikroskopii elektronowej w badaniu materiałów o symetrii heksagonalnej do zastosowań biomedycznych (szczegóły)Dr hab. Magdalena Bieda-Niemiec