kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze- AGH

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki fizyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p. Temat badawczy Promotor
1 Optymalizacja procedury pomiarowej odczytu detektorów termoluminescencyjnych pod kątem zastosowań klinicznych (szczegóły) dr hab. inż. Aleksandra Jung
2 Wykorzystanie wybranych metod dozymetrycznych w weryfikacji planów radioterapeutycznych (szczegóły) dr hab. inż. Aleksandra Jung
3 Badania nadprzewodników wysokotemperaturowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) (szczegóły) dr hab. inż. Damian Rybicki
4 Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej oraz poszukiwanie nowych cząstek spoza Modelu Standardowego w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC (szczegóły) dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH
5 Wykorzystanie nowoczesnych metod spektroskopowych do oceny skuteczności i mechanizmów działania dichlorooctanu sodu w leczeniu glejaka wielopostaciowego (szczegóły) dr hab. inż. Joanna Chwiej
6Badanie parametrów oddziaływań nadsubtelnych żelaza w stopach wieloskładnikowych, w kierunku stopów wysokiej entropii (szczegóły)dr hab. inż. Jakub Cieślak
7Biospektroskopia atomowa i molekularna w badaniach wpływu diety ketogenicznej na rozwój blizny glejowej w modelach in vivo i in vitro uszkodzenia mózgu (szczegóły)dr hab. inż. Joanna Chwiej
8Dynamika kwantowa w przestrzeni fazowej: wpływ zaburzeń elektromagnetycznych na tzw. „małe” układy (szczegóły)dr hab. inż. Bartłomiej Spisak
9Dynamika kwantowa w przestrzeni fazowej: wpływ procesów dekoherencji i dyssypacji na własności transportowe układów nieuporządkowanych (szczegóły)dr hab. inż. Bartłomiej Spisak

Nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria materiałowa

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p. Temat badawczy Promotor
1a Heterostrukturalne układy półprzewodnikowe o zaawansowanej architekturze dla fotokatalizy (szczegóły) dr hab. inż. Anita Trenczek-Zając
2a Materiały i warstwy do konwersji energii (szczegóły) prof. dr hab. Elżbieta Godlewska
3a Wstrzykiwalne biomateriały kompozytowe na bazie hydrożeli i cząstek ceramicznych wzbogacone w związki biologicznie aktywne do leczenia ubytków kostnych (szczegóły) prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
4a Włókna węglowe o podniesionej aktywności biologicznej wspomagające procesy regeneracji tkanki chrzęstnej i kostnej (szczegóły) dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych
5a Niejednorodne materiały termoelektryczne (szczegóły) prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
6a Nowa generacja nanokrystalicznych tlenków oraz stopów dla magazynowania wodoru (szczegóły) dr hab. inż. Tomasz Brylewski
7a Właściwości transportowe tlenków wysokoentropowych domieszkowanych jonami pierwiastków alkaicznych (szczegóły) prof. dr hab. inż. Zbigniew Grzesik
8a Materiały piezoelektryczne o strukturze perowskitu do zastosowań w podwyższonych temperaturach (szczegóły) dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
9aWziewne polimerowe nośniki antybiotyków i inhibitorów sygnalizatorów zagęszczenia do leczenia infekcji w układzie oddechowym (szczegóły)prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła