kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze- AGH

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki fizyczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

Lp.Temat badawczyKandydat na promotora
1Badania nadprzewodników wysokotemperaturowych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) (szczegóły)Dr hab. inż. Damian Rybicki
2Badanie plazmy kwarkowo-gluonowej oraz poszukiwanie nowych cząstek spoza Modelu Standardowego w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS na LHC (szczegóły)Dr hab. inż. Iwona Grabowska-Bołd, prof. AGH
3Badanie parametrów oddziaływań nadsubtelnych żelaza w stopach wieloskładnikowych, w kierunku stopów wysokiej entropii (szczegóły)Dr hab. inż. Jakub Cieślak
4Różnice płciowe w biodystrybucji i biokinetyce podanych dożylnie SPIONs. Ocena zmian biochemicznych zachodzących w wybranych narządach na skutek ekspozycji na nanocząstki przy wykorzystaniu metod spektroskopii atomowej i molekularnej (szczegóły)Dr hab. inż. Joanna Chwiej , Prof. dr hab. Zuzanna Setkowicz-Janeczko
5Transport elektronowy w nanoskopowych złączach Josephsona (szczegóły)Dr hab. inż. Michał Nowak, prof. AGH, ACMiN AGH
6Nadprzewodnictwo, topologia, oraz silne korelacje elektronowe w układzie skręconej dwuwarstwy grafenowej  (szczegóły)Dr hab. inż. Michał Zegrodnik,  

Nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria materiałowa

Lista proponowanych tematów badawczych:

Lp.Temat badawczyKandydat na promotora
1aUltrawysokotemperaturowe kompozyty ceramiczne (szczegóły)  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
2aModuły termoelektryczne do konwersji ciepła niskoparametrycznego (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
3aNanostrukturalne materiały/warstwy do konwersji energii (szczegóły)Prof. dr hab. Godlewska Elżbieta  
4aWłasności materiałów na osnowie krzemku magnezu modyfikowanych metodami elektrochemicznymi (szczegóły)Prof. dr hab. Godlewska Elżbieta
5aDegradowalne systemy dostarczania leków i substancji biologicznie aktywnych do płuc (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
6aTermodynamika i kinetyka korozji nowoopracowanych tlenkowych materiałów ogniotrwałych z wykorzystaniem eksperymentów markerowych (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
7aFormowanie addytywne azotkowo-węglikowej ceramiki specjalnej w układzie Si3N4/SiC (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata,  
8aModyfikacja powierzchni wybranych stopów magnezu z otrzymaniem powłok biofunkcyjnych (szczegóły)Dr hab. inż. Karol  Kyzioł
prof. AGH
9aWłasności przewodnictwa elektrycznego w kompozytach polimerowych z nanoformami węglowymi (szczegóły)Dr hab., prof. AGH, Jacek Nizioł, Prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz  
10aOpracowanie materiałów przeznaczonych do zastosowania w kardiochirurgii, w szczególności do wytworzenia urządzenia terapeutycznego służącego do zamykania okołozawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej serca (szczegóły)Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH  
11aHybrydowe pokrycia na implantach tytanowych (szczegóły)Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH  
12aOpracowanie warstw kompozytowych o właściwościach antybakteryjnych stosowanych na implanty medyczne (szczegóły)Dr hab. inż. Magdalena Ziąbka; Dr hab. inż. Katarzyna Cholewa-Kowalska