kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze- AGH

Nauki inżynieryjno-techniczne, dyscyplina inżynieria materiałowa

Lista proponowanych tematów badawczych:

Lp.Temat badawczyKandydat na promotora
1aUltrawysokotemperaturowe kompozyty ceramiczne (szczegóły)  Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pędzich
2aModuły termoelektryczne do konwersji ciepła niskoparametrycznego (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wojciechowski
3aNanostrukturalne materiały/warstwy do konwersji energii (szczegóły)Prof. dr hab. Godlewska Elżbieta  
4aWłasności materiałów na osnowie krzemku magnezu modyfikowanych metodami elektrochemicznymi (szczegóły)Prof. dr hab. Godlewska Elżbieta
5aModyfikacja powierzchni wybranych stopów magnezu z otrzymaniem powłok biofunkcyjnych (szczegóły)Dr hab. inż. Kyzioł Karol, prof. AGH
6aWłasności przewodnictwa elektrycznego w kompozytach polimerowych z nanoformami węglowymi (szczegóły)Dr hab. Jacek Nizioł, prof. AGH
7aOpracowanie materiałów przeznaczonych do zastosowania w kardiochirurgii, w szczególności do wytworzenia urządzenia terapeutycznego służącego do zamykania okołozawałowego pęknięcia w przegrodzie międzykomorowej serca (szczegóły)Dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH 
8aModyfikacja stopów wysokotemperaturowych ceramiką węglikową i ich właściwości korozyjne
Promotor (szczegóły)
Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
9aOtrzymywanie ceramiki wysokoentropowej na bazie prekursorów wodorotlenkowych (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Dariusz Kata
10a Opracowanie warstw kompozytowych o właściwościach antybakteryjnych stosowanych na implanty medyczne (szczegóły)Dr hab. inż. Magdalena Ziąbka, prof. AGH
11a Korozja wysokotemperaturowa faz MAX (szczegóły)Prof. dr hab. inż. Tomasz Brylewski