kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IKiFP PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p. Temat badawczy Promotor
1 Oddziaływanie białek z wybranymi ligandami z zastosowaniem metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD) (szczegóły) dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
2 Aspekty stabilności układów białkowych z zastosowaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD) (szczegóły) dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
3 Ilościowy opis wiązania i uwalniania niesteroidowych leków przeciwzapalnych do mono i wielowarstw biokompatybilnych polielektrolitów (szczegóły) dr hab. Aneta Michna
4 Synteza katalizatorów do elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych oraz elektrokatalitycznych (szczegóły) dr hab. inż. Aleksandra Pacuła
5 Epitaksjalne magnetyczne układy warstwowe do zastosowań w spintronice (szczegóły) dr hab. Nika Spiridis prof. IKiFP PAN
6 Adsorpcja gazów na monokrystalicznych powierzchniach tlenków metali przejściowych (szczegóły) dr hab. Nika Spiridis prof. IKiFP PAN
7 Opracowanie biotechnologicznego systemu całokomórkowego dla enzymów katalizujących addycję fumaranu (szczegóły) Prof. dr hab. Maciej Szaleniec
8 Obliczenia kwantowo-chemiczne mechanizmów reakcji z udziałem heteropolizwiązków (szczegóły) dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof. IKiFP PAN
9 Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych (szczegóły) dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP Pan
10 Modyfikacja powierzchni stopów magnezu pod względem właściwości antybakteryjnych i antykorozyjnych. (szczegóły)dr hab. Michał Mosiałek
11 Proces powstawania spękań w warstwach malarskich. (szczegóły)dr hab. Bratasz Łukasz
12Parametryzacja oraz zastosowanie gruobziarnistego pola siłowego do modelowania węglowodanów (szczegóły)dr hab. Wojciech Płaziński,
prof. IKiFP PAN,
13Inhibicja procesów fibrylizacji białek za pomocą nanocząstek złota sprzężonych z substancjami biologicznie aktywnymi (szczegóły)dr hab. Magdalena Oćwieja
14Konformacja małych cząsteczek badana metodami uczenia maszynowego (szczegóły)dr hab. Wojciech Płaziński, prof. IKiFP PAN
15Materiały na elektrody tlenowe do odwracalnych ogniw z elektrolitem ze tlenku stałego (szczegóły)dr hab. Michał Mosiałek