kisd@ifj.edu.pl (+48) 12 662 8344

Tematy badawcze – IKiFP PAN

Nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina nauki chemiczne

Lista proponowanych tematów badawczych:

L.p. Temat badawczy Promotor
1 Oddziaływanie białek z wybranymi ligandami z zastosowaniem metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD) (szczegóły) dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
2 Aspekty stabilności układów białkowych z zastosowaniem nowoczesnych metod eksperymentalnych oraz teoretycznych (MD) (szczegóły) dr hab. inż. Barbara Jachimska, prof. IKiFP PAN
3 Ilościowy opis wiązania i uwalniania niesteroidowych leków przeciwzapalnych do mono i wielowarstw biokompatybilnych polielektrolitów (szczegóły) dr hab. Aneta Michna
4 Synteza katalizatorów do elektrochemicznej reakcji redukcji tlenu i charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych oraz elektrokatalitycznych (szczegóły) dr hab. inż. Aleksandra Pacuła
5 Epitaksjalne magnetyczne układy warstwowe do zastosowań w spintronice (szczegóły) dr hab. Nika Spiridis prof. IKiFP PAN
6 Adsorpcja gazów na monokrystalicznych powierzchniach tlenków metali przejściowych (szczegóły) dr hab. Nika Spiridis prof. IKiFP PAN
7 Opracowanie biotechnologicznego systemu całokomórkowego dla enzymów katalizujących addycję fumaranu (szczegóły) Prof. dr hab. Maciej Szaleniec
8 Obliczenia kwantowo-chemiczne mechanizmów reakcji z udziałem heteropolizwiązków (szczegóły) dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj prof. IKiFP PAN
9 Wieloskalowa analiza szorstkości powierzchni w układach modelowych (szczegóły) dr hab. Paweł Weroński, prof. IKiFP Pan
10 Modyfikacja powierzchni stopów magnezu pod względem właściwości antybakteryjnych i antykorozyjnych. (szczegóły)dr hab. Michał Mosiałek
11 Proces powstawania spękań w warstwach malarskich. (szczegóły)dr hab. Bratasz Łukasz